Общи условия

Определения:


ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице което ползва и пряко получава предоставяни от ЛАЙВМЕДИА услуги независимо дали се е регистрирало по какъвто и да е начин, или не.


ЛАЙВМЕДИА е юредическо дружество с предмет на дейност описан по долу.

Злоумишлени действия са действия и, или бездействия нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата или нанасящи вреди на лица свързани към Интернет или асоциирани мрежи.

 

Достъп до сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимата му за ползването на предоставяните услуги компютърна конфигурация софтуер и достъп до Интернет.

 

ЛАЙВМЕДИА няма качеството на хардуерен или софтуерен доставчик както и доставчик на услугата достъп до Интернет по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


Предмет на Общите условия Авторски права:


Всички елементи на съдържанието и визията на уебсайтове на ЛАЙВМЕДИА включително дизайн, информационни материали като редакторски текстове, анализи, новини, видео, аудио, софтуерни програми, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи публикувани от екипа на ЛАЙВМЕДИА, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са притежание на ЛАЙВМЕДИА когато не е упоменато друго в конкретната информация.

 

Информацията може да бъде собственост на партньори предоставили я срещу търговско споразумение, на трети лица лицензоносители и, или предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.