Босът на Локо Пд: Плащам до сряда, след това дърво!

понеделник, 17 юли 2017 г. | Прочетена: 860782
Автор:
Христо Крушарски, Чавдар Цветков
Христо Крушарски, Чавдар Цветков
Принт Свали PDF
- Аа +

"Ще има железен правилник в клуба", обяви ядосаният Христо Крушарски


Собственикът на Локо (Пд) Христо Крушарски се приб­ра в България след пътуване до Брази­лия и коментира пред „Меридиан Мач" ситуацията в клуба. Бизнесменът освен, че не изневе­ри на своя директен и атрактивен стил на говорене, показа, че го е заболяло доста от отношението на играчите и това, че е принуден да плаща за чужди грешки при това със собственото си здраве.


Г-н Крушарс­ки, какво ще ка­жете за ситуация­та в Локо (Пд) и скандала с Камбуров към насто­ящия момент?
- Същото като онзи ден: Насила хубост не става. Скандал обаче не е имало. Чухме се с Камбуров. Аз му се обадих, той се обиди, каза, че ня­ма да играе. Отго­ворих му, че щом така е решил, няма да го спи­рам. Утре (б. р. -днес) ще го видя, но няма да му се моля. На никого няма да се моля. Купих си болести покрай футбола. Търпях доста не­ща. Като не искат да играят, да не иг­раят. Има и други футболисти. За съ­щите пари ще дой­дат. Сега съм се разбрал и за двама бразилци, които ще дойдат. До Но­ва година мога да направя изцяло нов отбор. Какво?! Ка­то дойдох в клуба, да не бяха цъфнали?

 

Значи може да очакваме още по-сериозни катак­лизми?
- Катаклизми ня­ма да има. Просто оттук-нататък ще сложа ред. Ще се чуе, много хора ще разберат, че неща­та се променят. От известно време имам проблеми и нещата с плащани­ята не са наред. Но това са мои пари. Аз не се отказвам, боря се. Но като толкова им е теж­ко, да бяха наме­рили хора да пома­гат. Да, има и та­кива, но със 100 000 лева не се пок­риват 2 милиона, нали. Нито пък с 20 000 лева може да платиш заплатите. Все пак бла­годарен съм, но това са заеми, кои­то аз връщам.

 

А защо се стигна до такъв бюджет за запла­ти, който очевидно ви затруднява?
- Защото бях ле­вак, пълен левак. Има треньори, ко­ито те подхлъзват толкова майсторс­ки, че не можеш да си представиш. Обясняват ти кол­ко трябва да даваш на играчите, за да сме на ниво. Същите твърдяха, че сме много далеч от място в Европа, а в последните две години се видя, че не е съв­сем така. Това е ис­тина­та, треьорите също са в кюпа заедно с така наречените тартори, които не знаят какво е да си изкараш с труд па­рите. Пак ти каз­вам, нещата ще се променят. Няма да допусна да ме на­ричат Лупи 2, Лупи 3 и какво ли още не.

 

В какво точно ще се изразят промените?
- Ще разберат. Утре (б. р. - днес) ще ги привиквам един по един и ще си говорим наса­ме, преди да им дам парите. До сряда ще платя всичко до стотинка и за квартири, и за всичко. След това - дърво. Не само ще трябва да си зара­ботят заплатите, но ще има и глоби, ще има железен правилник. От две години чакам да го направят. Няма да ми говорят напред-назад, а после аз да бера срама.

 

Колко точно им дължите?
- По две заплати. Цирковете са за по две заплати. Давам ги. След това, кой­то иска да дава па­ри, да дойде и да управлява. Като няма кандидати ще ме слушат и няма да ми се лигавят.

 

В думите ви се усеща се огромно разочарование, а в крайна сметка всички в Локо твърдяха, че победите през мина­лия сезон идваха заради спокойст­вието, което вдъхвате и това, че сте невероятен човек...
- Така говореха, ама когато всич­ко им бе наред. След това се видя кои са мъжете и проявиха разбиране и кои започ­наха да ми се правят на много отворени. Аз не съм скандалджия, купонджия съм. Конфликти не търся и карък не гоня. Който иска да работи с мен, не мисля, че ще го подведа. Вече съм достатъчно възрастен и няма да тръгна да се оп оз оря-вам. Ще сменим доста неща и ще се работи сериозно.

 

Доволен ли сте от победата срещу Етър?
- Разбира се. И не съм изнена­дан. На нашия отбор малко му трябва и наисти­на ще може да преследва сери­озни цели. Аз се­риозно исках да поставят на ста­диона един ло­зунг, ама сега на­ли всички отричат това, което е било и са против лозунгите. Исках всеки ден да четат, че „Който иска да работи, намира на­чин, който не иска си намира оправ­дание.

 

Споменахте за двама бразилци...
- ... Да ще дойдат и ще видите, че не са по-лоши от тия, дето тук само ми ги хвалят. Ще има и други. В Брази­лия ми обясниха, че сега ще се об­съжда законопро­ект, който е внесен от Пеле и ще уре­ди именно тази сложна ситуация около договорите на играчите, коми­сионните, мени­джърите... Ще вземем опит и ще накарам Бонев и той да застане зад такъв проект. Не може някой да го храниш 5-6 години и после да си тръгне без пари. Щом иска, да върне получените заплати и прав му път.

 

А възможно ли е да има про­мени и сред тези, които сте посо­чил за шефове?
- Ще се види. Моите момчета, които съм пратил се учат. Чавдар в последно време е постегнал отбора, а Войната ми е приятел. Той също има да получава пари, но се държи на ниво. Знае каква е ситуацията и я разбира. Не е като други преди него. Вие ги знаете кои са.